Derek Johnson, San Luis Obispo city manager.
Derek Johnson, San Luis Obispo city manager. Courtesy photo
Derek Johnson, San Luis Obispo city manager. Courtesy photo