A San Luis Obispo Superior Court judge dismissed a child molestation charge Tuesday against Jeremiah Blackwell, 43, of Los Osos.
A San Luis Obispo Superior Court judge dismissed a child molestation charge Tuesday against Jeremiah Blackwell, 43, of Los Osos. Joe Johnston jjohnston@thetribunenews.com
A San Luis Obispo Superior Court judge dismissed a child molestation charge Tuesday against Jeremiah Blackwell, 43, of Los Osos. Joe Johnston jjohnston@thetribunenews.com

Child molestation charges dropped for Los Osos man, Monterey County teacher

January 02, 2018 05:19 PM