Prep Roundup: San Luis Obispo reaches title game of its own baseball tournament

April 09, 2015 11:30 PM