Prep Roundup: Atascadero's Hinton to throw for Sacramento State

March 02, 2010 11:20 PM