Prep Girls Tennis: San Luis Obispo, Paso Robles win easily; Arroyo Grande edged

September 01, 2015 09:08 PM