Elias Stokes runs through drills during Cal Poly's football practice in 2014.
Elias Stokes runs through drills during Cal Poly's football practice in 2014. jjohnston@thetribunenews.com
Elias Stokes runs through drills during Cal Poly's football practice in 2014. jjohnston@thetribunenews.com