Elias Stokes runs through drills during Cal Poly's football practice in 2014.
Elias Stokes runs through drills during Cal Poly's football practice in 2014. jjohnston@thetribunenews.com
Elias Stokes runs through drills during Cal Poly's football practice in 2014. jjohnston@thetribunenews.com

Cal Poly running back Elias Stokes out for the season

September 23, 2015 12:09 PM