State Sen. Sam Blakeslee, R-San Luis Obispo.
State Sen. Sam Blakeslee, R-San Luis Obispo. AP
State Sen. Sam Blakeslee, R-San Luis Obispo. AP