San Luis Obispo's Catholic churches retain support

April 02, 2010 11:18 PM