World Gym on Osos St. in San Luis Obispo is closing.
World Gym on Osos St. in San Luis Obispo is closing. The Tribune
World Gym on Osos St. in San Luis Obispo is closing. The Tribune