San Luis Obispo resident Jerry Douglas Smith draws inspiration from his experiences exploring the natural world, especially fly fishing in the Sierra Nevada mountain range.
San Luis Obispo resident Jerry Douglas Smith draws inspiration from his experiences exploring the natural world, especially fly fishing in the Sierra Nevada mountain range. jjohnston@thetribunenews.com
San Luis Obispo resident Jerry Douglas Smith draws inspiration from his experiences exploring the natural world, especially fly fishing in the Sierra Nevada mountain range. jjohnston@thetribunenews.com

San Luis Obispo has a new poet laureate

November 04, 2012 04:42 AM