San Luis Obispo Little Theatre
Alicia Klein and Bob Larsen in San Luis Obispo Little Theatre’s ‘The House of Blue Leaves.’
San Luis Obispo Little Theatre Alicia Klein and Bob Larsen in San Luis Obispo Little Theatre’s ‘The House of Blue Leaves.’
San Luis Obispo Little Theatre Alicia Klein and Bob Larsen in San Luis Obispo Little Theatre’s ‘The House of Blue Leaves.’

SLO Little Theater performs 'The House of Blue Leaves'

May 31, 2012 03:11 PM