San Luis Obispo Blues name Jamie Clark as new manager

September 23, 2014 9:40 PM