San Luis Obispo County to sell 2 dozen autos

September 24, 2010 11:23 PM